Belawiz

 

 • Suma ubezpieczenia od 20.000 do 60.000 Euro 

 • Ważność polisy od 1 do 365 dni

 • Zakup 24/7 - natychmiastowa wysyłka polisy na e-maila

 • Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia, ratownictwa i transportu oraz pomoc w podróży powstałe podczas podróży zagranicznej w wyniku zachorowania na Covid - 19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, nie więcej jednak niż 50 000 EUR

 

 

Ubezpieczenie Go Safe można rozszerzyć o: 

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, z możliwością objęcia ochroną sprzętów elektronicznych t.j. aparatu fotograficznego, laptopa, telefonu komórkowego 

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z amatorskim uprawianiem sportów

 • Komfortową Kieszeń - ubezpieczenie drobnych rzeczy osobistych (dokumentów, portfela)

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego

 

 

GO SAFE - Ubezpieczenie kosztów leczenia dla cudzoziemców przebywających w Polsce 

GO SAFE - Страхування медичних витрат для іноземців, які перебувають у Польщі

 

 • Страхова сума від 20 000 до 60 000 євро

 • Страховка діє від 1 до 365 днів

 • 24/7 - негайна відправка страховки по електронній пошті

 • Страховка покриває витрати на лікування, рятування та транспортування, а також допомогу в подорожі, понесені під час закордонної поїздки в результаті захворювання на Covid-19 до страхової суми на медичні витрати, але не більше 50000 євро.

 

 

Для страхування Go Safe можна придбати наступне:

 • страхування туристичного багажу, з можливістю покриття електронного обладнання, т.е. фотоапарат, ноутбук, мобільний телефон

 • страхування відповідальності перед третіми особами на випадок заподіяння шкоди іншим особам, у тому числі у зв'язку з заняттями аматорськими видами спорту

 • cтрахування дрібних особистих речей (документів, гаманця)

 • страхування спортивного обладнання

 

 

Kup MINI

Купити MINI

 

GO SAFE MINI - 20 000 EUR KL, Koszty ratownictwa 5000 EUR, NNW 1000 EUR, Assistance MINI

 • pokrycie kosztów, jakie musiałbyś ponieść za uzyskanie konsultacji medycznej lub pobyt w szpitalu, do kwoty 20.000 EUR oraz pomoc w trakcie pobytu w Polsce
 • Koszty ratownictwa - 5000 Euro
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 1000 Euro
 • Assistance MINI

 

 

GO SAFE STANDART - 30 000 EUR KL, Koszty ratownictwa 5000 EUR, NNW 3000 EUR, Assistance STANDART 

 • pokrycie kosztów, jakie musiałbyś ponieść za uzyskanie konsultacji medycznej lub pobyt w szpitalu, do kwoty 30.000 EUR oraz pomoc w trakcie pobytu w Polsce
 • Koszty ratownictwa - 5000 Euro
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 3000 Euro
 • Assistance STANDART

 

 

GO SAFE STANDART PLUS - 40 000 EUR KL, Koszty ratownictwa 5000 EUR, NNW 5000 EUR, Assistance STANDART PLUS 

 • pokrycie kosztów, jakie musiałbyś ponieść za uzyskanie konsultacji medycznej lub pobyt w szpitalu, do kwoty 40.000 EUR oraz pomoc w trakcie pobytu w Polsce
 • Koszty ratownictwa - 5000 Euro
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 5000 Euro
 • Assistance STANDART PLUS

 

 

 

GO SAFE OPTIMUM - 60 000 EUR KL, Koszty ratownictwa 5000 EUR, NNW 10 000 EUR, Assistance OPTIMUM 

 • pokrycie kosztów, jakie musiałbyś ponieść za uzyskanie konsultacji medycznej lub pobyt w szpitalu, do kwoty 60.000 EUR oraz pomoc w trakcie pobytu w Polsce
 • Koszty ratownictwa - 5000 Euro
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10 000 Euro
 • Assistance OPTIMUM

 

 

Kup STANDART

Купити STANDART

Kup OPTIMUM

Купити OPTIMUM

Skontaktuj się z nami

 

tel. 570 700 077

belawizbp@gmail.com

ul. Sitnicka 77b

21-500 Biała Podlaska

OWU

Kup STANDART PLUS

Купити STANDART PLUS

 

GO SAFE MINI - медичні витрати 20 000 EUR, витрати на порятунок 5000 EUR, наслідки нещасних випадків 1000 EUR, Assistance MINI

 • покриття витрат, які вам доведеться понести на медичну консультацію або перебування в лікарні до суми 20 000 євро та допомогу під час вашого перебування в Польщі
 • порятунок - 5000 євро
 • страхування від нещасних випадків до 1000 євро
 • MINI Assistance

 

GO SAFE STANDART - медичні витрати 30 000 EUR, витрати на порятунок 5000 EUR, наслідки нещасних випадків 3000 EUR, Assistance MINI

 • покриття витрат, які вам доведеться понести на медичну консультацію або перебування в лікарні до суми 30 000 євро та допомогу під час вашого перебування в Польщі
 • порятунок - 5000 євро
 • страхування від нещасних випадків до 3000 євро
 • STANDART Assistance

 

 

GO SAFE STANDART PLUS - медичні витрати 40 000 EUR, витрати на порятунок 5000 EUR, наслідки нещасних випадків 5000 EUR, Assistance MINI

 • покриття витрат, які вам доведеться понести на медичну консультацію або перебування в лікарні до суми 40 000 євро та допомогу під час вашого перебування в Польщі
 • порятунок - 5000 євро
 • страхування від нещасних випадків до 4000 євро
 • STANDART PLUS Assistance

 

 

 

GO SAFE OPTIMUM - медичні витрати 60 000 EUR, витрати на порятунок 5000 EUR, наслідки нещасних випадків 10 000 EUR, Assistance MINI

 • покриття витрат, які вам доведеться понести на медичну консультацію або перебування в лікарні до суми 60 000 євро та допомогу під час вашого перебування в Польщі
 • порятунок - 5000 євро
 • страхування від нещасних випадків до 10 000 євро
 • OPTIMUM Assistance