Belawiz

Bez wizy na Białoruś

1 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie umożliwiające bezwizowy wyjazd na Białoruś do 10 dni pobytu.

 

Voucher umożliwiający wjazd można zakupić u nas w biurze.

 

 

Strefy objęte bezwizowym pobytem:

 

 1. Mińsk (5 dni pobytu) drogą lotniczą,
 2. Obwód Grodzieński (m. Grodno). Ruch bezwizowy dotyczy wyłącznie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi, wodnego przejścia granicznego Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim, a także pociągiem w punkcie granicznym Kuźnica Białostocka. Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas.
 3. Strefa turystyczno-rekreacyjna "Brześć" (miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański, rejon świsłocki). Wjazd i wyjazd ze Strefy „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego następuje poprzez przejścia graniczne:
 • drogowe: Terespol-Brześć, Sławatycze – Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Białowieża-Piererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),
 • kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,
 • port lotniczy w Brześciu.

 

Warunki wjazdu:

 • ważny paszport
 • ubezpieczenie zdrowotne (do nabycia w naszym biurze lub ONLINE na stronie)
 • VOUCHER (możliwość zakupu w biurze)
 • środki płatnicze – min. 22,00 EUR/os./dobę

 

Nie jest wymagane posiadanie zaproszenia czy też rezerwacji hotelu (możliwość rezerwacji noclegu w biurze).

Dzień przylotu i wylotu są zaliczane do długości pobytu.

 

 

Dokumenty wymagane do uzyskania VOUCHERA:

 1. skan paszportu – strona ze zdjęciem
 2. przy pobycie dłuższym niż 1 dzień należy również podać adres i numer telefonu miejsca noclegu (nasze Biuro pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych na terenie całej Białorusi)
 3. Chęć wyjazdu należy zgłosić minimum 48 godziny wcześniej

 

 

 ZAMÓW VOUCHER 

 

 

 

  Mapa bezwizowego przebywania na terytorium Republiki Bialoruś

 

 

                                   

 

 

          

 

 

25 kwietnia 2018

Skontaktuj się z nami

 

tel. 570 700 077

belawizbp@gmail.com

ul. Sitnicka 77b

21-500 Biała Podlaska

Kup Standard

Kup Standard Plus

Kup VIP

Elitar Partner Rosja i Ukraina

 

Ubezpieczenie wymagane jest przez Ambasadę i Konsulaty Republiki Rosyjskiej do wyrobienia wizy (służbowej, prywatnej, turystycznej oraz innych) oraz przy przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej.

 

Wymagania co do ubezpieczenia:

- powinno obejmować wszystkie planowane dni pobytu podczas wyjazdu

- obowiązkowo należy podać pierwsze i drugie imię (jeśli jest w paszporcie)

 

Polisa generowana jest odrazu po uiszczeniu opłaty i przychodzi na podany w trakcie wypełniania danych email. Polisa jest jednocześnie w języku polski i rosyjskim.

 

 

Zakres ubezpieczenia niniejszej polisy obejmuje pokrycie kosztów leczenia i transportu, powstałych w wyniku zachorowania na Covid-19 (adnotacja widnieje na polisie).

 

Kup Standard

Kup Standard Plus

Kup VIP

      OWU Elitar Partner